Rajkot Division train scheduled: રાજકોટ ડિવિઝનની આ ટ્રેનો 29 જૂન સુધી રદ્દ રહેશે

Rajkot Division train scheduled: રાજકોટ ડિવિઝન માં ડબલ ટ્રેકના કામને કારણે 29 જૂન સુધી રેલ વ્યવહાર ને અસર રાજકોટ, 07 જૂન: Rajkot Division train scheduled: રાજકોટ ડિવિઝનમાં આવેલા રાજકોટ-ખંડેરી-પડધરી સેક્શનમાં … Read More