A bridge connecting two generations: બે પેઢીઓને જોડતો સમજસેતુ: શૈમી ઓઝા “લફજ “

A bridge connecting two generations: મસ્તી અને રમત ગમતથી વીતી જતી અવસ્થા  એટલે બાળપણ.અસંખ્ય સપનાંઓ આંખે હોય,વડીલોની ઠપકા અથવા મારનો ડર હોય તે બાળપણ.માસૂમિયત ચહેરા પર છલકાતી હોય છે.તારું અને … Read More

Copyright © 2021 Desh Ki Aawaz. All rights reserved.